+48 513 432 462
 biuro@geotradingpolska.pl
Fotogrametria

Agisoft® PhotoScan™

Zadania realizowane przez Agisoft PhotoScan Pro:

  • Aerotriangulacja
  • Tworzenie NMPT (GRID/TIN/ teksturowanie)
  • Generowanie ortofoto
  • Przetwarzanie  danych Z lub BEZ punktów kontrolnych (fotopunktów)
  • Przetwarzanie w wybranym układzie współrzędnych
  • Przetwarzanie zobrazowań multispektralnych

Oprogramowanie Agisoft Photoscan Pro dzięki wykorzystaniu metody niezależnych wiązek oraz autokalibracji kamery, realizuje proces automatycznej aerotriangulacji. Agisoft PhotoScan Pro umożliwia dostarczenie takich produktów jak:

- wysokiej rozdzielczości ortofoto z nadaną georeferencją

- bardzo dokładny numeryczny model pokrycia terenu.

Oprogramowanie umożliwia także drapowanie NMPT. W pełni zautomatyzowany proces daje możliwość przetwarzania tysięcy zdjęć lotniczych bądź z systemów UAV na komputerze typu PC/laptop oraz tworzenie kompletnych produktów nawet tym użytkownikom, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy fotogrametrycznej.