+48 513 432 462
 biuro@geotradingpolska.pl
Geodezja i Kartografia
 •  Usługi geodezyjne i kartograficzne
 •  Ortofoto, numeryczny model pokrycia terenu, gęsta chmura punktów
 •  Skanowanie laserowe 3D
 • Ortofoto, numeryczny model pokrycia terenu, gęsta chmura punktów

  Produkty z usługi mogą być wykorzystywane w wielu branżach takich jak:

  • geodezja i inżynieria,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • archeologia,
  • branża paliwowa (gas & oil),
  • bezpieczeństwo,
  • monitoring zmian (inwentaryzacje),
  • turystyka,
  • wiele innych…

  Usługa zakłada wykorzystanie technologii bezzałogowych statków powietrznych w połączeniu z fotogrametrią lotniczą do uzyskania produktów typu ortofoto, numeryczny model pokrycia terenu, gęsta chmura punktów.

  Wyżej wymienione produkty mogą służyć różnym instytucjom oraz podmiotom gospodarczym do dalszej obróbki, np. do projektowania tras drogowych, inwentaryzacji, prowadzenia monitoringu surowców (np. kruszyw), pomiarów inżynieryjnych.

  Przy zastosowaniu opcjonalnej kamery typu NIR, dane surowe pochodzące z bezzałogowego systemu lotniczego będą mogły być wykorzystane celu przeprowadzenia analiz barw zakresów RGB oraz NIR w celu późniejszej generacji map współczynników wegetacji roślin (mapy NDVI). Te z kolei produkty mogą być wykorzystywane w rolnictwie (ocena błędów agrotechnicznych), monitoring jakości upraw oraz leśnictwie (klasyfikacja drzewostanu).

  Zakres wykorzystania produktów jest bardzo szeroki. Produkty mogą być wykorzystywane w wielu branżach takich jak: geodezja i inżynieria, rolnictwo, leśnictwo, archeologia, branża paliwowa (gas & oil), bezpieczeństwo, monitoring zmian (inwentaryzacje), turystyka, wiele innych…