+48 513 432 462
 biuro@geotradingpolska.pl
Geodezja i Kartografia

Usługi geodezyjne i kartograficzne


  • Mapy do celów projektowych 2D i 3D
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Pomiary powykonawcze
  • Podziały nieruchomości
  • Wznowienia punktów granicznych
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Geodezja kolejowa
  • Geodezja klasyczna

Pomiary i mapy do celów projektowych 2D i 3D

Zanim architekci rozpoczną pracę nad projektem potrzebują pełnej informacji o terenie na jakim ma się dany projekt znajdować. Dzięki temu można zaprojektować przebieg wszystkich instalacji, elementów kanalizacji, itp. oraz maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. W zależności od sytuacji do sporządzenia takiej mapy wykorzystujemy różne techniki pomiarowe od pomiarów klasycznych z wykorzystaniem elektronicznego tachimetru i odbiorników GPS  do skanowania laserowego.

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

- numeryczny model terenu

- pomiary elewacji

- pomiary dla celów inwentaryzacji architektonicznej


Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych

Wykonujemy kompleksową geodezyjna obsługę inwestycji budowlanych, drogowych, kolejowych oraz sieci uzbrojenia terenu. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym  co pozwala nam na wykonanie pełnej geodezyjnej obsługi budowy od tyczenia punktów w terenie po sporządzenie ostatecznej dokumentacji powykonawczej.

- tyczenie obiektów budowlanych, obsługa budowy i montażu

- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne


Przygotowanie materiałów dla celów prawnych

- udział w postępowaniu rozgraniczeniowym

- wznowienie znaków granicznych

- podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i rolnych

- badanie stanu prawnego nieruchomości

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków


Geodezyjne pomiary inżynieryjne

- badanie wychylenia, przemieszczenia oraz odkształceń obiektów budowlanych

- wyznaczenie objętości mas ziemnych