+48 513 432 462
 biuro@geotradingpolska.pl

Trimble® RealWorks™

Trimble RealWorks Survey jest centralną aplikacja do przetwarzania i analizy informacji pochodzących z rozwiazań do obrazowania przestrzennego Trimble.

Kompleksowe i intuicyjne oprogramowanie Trimble RealWorks Survey łączy w sobie wydajny pakiet narzędzi analitycznych przeznaczonych do interpretacji złożonych danych obrazowania przestrzennego i umożliwia sprawne przygotowanie licznych raportów oraz obliczeń.


Trimble RealWorks Survey zawiera kompleksowe narzędzia upraszczające:

• Zaawansowane narzędzia inspekcyjne do porównania projektów z obiektami rzeczywistymi

• Predefiniowane narzędzia do obliczania objętości i powierzchni

• Profile do inspekcji i nadzoru definiowane przez użytkownika

• Szybkie połączenie i konwersja do standardu przemysłowego CAD

• Ocena, udostępnianie i przekazywanie wyników

OPROGRAMOWANIE DO OBRAZOWANIA PRZESTRZENNEGO

W wielu aplikacjach do obrazowania przestrzennego ilość zebranych danych może wydawać się przytłaczająca. Geodeci przyzwyczajeni do zbierania i analizy setek punktów mogą teraz oceniać wyniki milionów pomiarów, do których przypisane są

odpowiednie atrybuty. Firma Trimble opracowała procedury związane z obrazowaniem przestrzennym, które upraszczają i przyspieszają zbieranie oraz analizę danych.


UDOSTEPNIAJ WIZUALNE, CENNE WYNIKI

• Plany 2D i rysunki elewacji – Dodawaj nakładki do obrazów lub zdjęcia miejsc pomiarów

• Modele powierzchni 3D – Twórz wartość dodana dzięki nakładkom na obrazy

• Modele 3D – Udostępniaj modele 3D w różnych formatach standardu CAD

• Wyniki analizy 2D i 3D – Generuj porównania przekrojów poprzecznych 2Di analizy 3D obiektów rzeczywistych

• Wierne chmury punktów 3D – Dostarczaj kompleksowe dane 3D bezpośrednio do klienta

• Udostępniaj dane klientom – Korzystaj ze współpracujących narzędzi online, takich jak Google Earth