+48 513 432 462
 biuro@geotradingpolska.pl

Trimble® VX™ Spatial Station


Aby stać się konkurencyjnym w realizacji zadań związanych z przechwytywaniem obrazów przestrzennych, krytycznym czynnikiem jest czas. Dzisiejsze projekty wymagają pracowników z dużą wiedzą oraz efektywnego przetwarzania wstępnego i końcowego. Rozwiązania do obrazowania przestrzennego Trimble pomagają geodetom w uzyskaniu kluczowej specjalizacji i szybkich wyników. Podczas gdy rozwiązania do obrazowania geoprzestrzennego przechwytują dane z perspektywy lotu ptaka za pośrednictwem czujników powietrznych lub satelitarnych, funkcja obrazowania przestrzennego Trimble pozwala na pozyskiwanie obrazów i pomiary lokalizacyjne na wysokości wzroku. Obrazowanie przestrzenne rozbudowuje funkcjonalność informacji geoprzestrzennej i otwiera drogę do nowych, wydajnych zastosowań i możliwości

Przy użyciu zaawansowanych technologii pozycjonowania i obrazowania, rozwiązanie Trimble Spatial Imaging dostarcza wysoko dokładnych pomiarów dla następujących działów geoinformacji:

  •  transport i inżynieria drogowa
  •  zarządzanie zasobami naturalnymi
  •  planowanie urbanistyczne
  •  renowacja obiektów
  •  informatyka śledcza i rekonstrukcja wypadków

Obrazowanie przestrzenne Trimble obejmuje trzy etapy: przechwytywanie danych, wyodrębnianie/analizę i dostawę